சிவ வீரமுத்து

செயலாளர்

தலைவர் உரைசிவ வேணுகோபால்

தலைவர்

சிறந்த நோக்கத்தோடு ஒன்றிணைந்து நம் செயலாற்றி வரும் இந்த உழவாரப்பணியானது 18 ஆம் ஆண்டில் அடி எடுத்து வைத்திருக்கிறது. பக்க பலமாக இருந்து செயலாற்றிய சிவனடியார்களுக்கும் பிற தொண்டர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்து கொள்கிறேன். இந்த பிறவியில் தொண்டு செய்யும் பாக்கியத்தை கொடுத்த ஈசன் அடி பணிந்து நமது பணி மேலும் வளர ஒன்றிணைந்து செயல் படுவோம். 

20 .10 .2019 அன்று 213 வது உழவாரப்பணி நடைபெறுகிறது  

செயலாளர் உரைநிகழ்ச்சி நிரல்.

(Namasivaya UlavaraPadai Charitable Trust)

நமசிவாய  உழவாரப்படை  சாரிடபல்  ட்ரஸ்ட்

ஆன்மீக உணர்வோடு நமது சபையின் சீரிய உழவார தொண்டானது 17 வருடங்கள் கடந்து 18 வது வருடத்தில் அடி எடுத்து வைத்திருக்கிறது. தவத்திரு கிருஷ்ணமூர்த்தி அய்யா, அப்பர் போன்ற பெரியவர் காட்டிய வழியிலே சீரும் சிறப்பாகவும் கண்ணும் கருத்தாகவும் எடுத்துக்கொண்டு அர்ப்பணிப்புடன் செயலாற்றி வரும் நமது சிவனடியார்களுக்கு நன்றிகளையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்து கொள்கிறேன். இத்தகைய வாய்ப்பினை நமக்கு அருளிய மகேசன் பாதம் பணிந்து மேன்மேலும் இந்த தொண்டு தொடர வேண்டும் என உள்ளன்புடன் வேண்டி கொள்கிறேன் 

அடுத்த திருக்கோவில் பணி

 


வருகின்ற 20.10.2019, ஞாயிற்றுகிழமை, திருக்குன்றத்தில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு திரிபுரசுந்தரி உடனுறை வேதகீரிஸ்வரர் திருக்கோவிலில் நடைபெறும்அன்னம் பாலிப்பு

சிவ ஸ்ரீ S .R ரவி  - சிவ ஸ்ரீ R சாந்தி முகப்பேர், கிழக்கு 


கூட்டு பிரார்த்தனை: மாலை 4PMஉழவார தொண்டு பற்றி


நம்முடய சைவ வைஷ்ணவ  

கோவில்கள் அரசர்களால்
கட்டப்பட்டு அவர்கள் காலம்  முழுவதும் பேணி 
காக்கப்பட்டது. இப்பொழுது நம் காலத்திலும் இந்த கோவில்கள் பேணி காக்கப்பட்டு மக்களுக்கு பயன் பட வேண்டுமென்ற சீரிய நோக்குடன், அப்பர் பெருமான் காட்டிய வழியில் சிவ ஸ்ரீ திரு கிருஷ்ணமூர்த்தி அய்யா 
அவர்களால்  இந்த அமைப்பு ஆரம்பிக்கப்பட்டது.  மேலும் படிக்க